سایت جلوه گاه طرح و نقش - ساخت تیزر تبلیغاتی - ساخت جلوه های ویژه
بعد از Play کردن صبر کنید ....


این کلیپ با ترکیب کردن فیلم و انیمیشن سه بعدی کامپیوتری ساخته شده است.
این تکنیک از جمله مهم ترین روش های خلق جلوه های ویژه در ساخت فیلم های سینمایی است.
ما با استفاده از بهترین نرم افزارهای طراحی و کامپوزیت در زمینه طراحی و ساخت انواع جلوه های ویژه (ویژوال افکت) فعالیت میکنیم.
جلوه های ویژه ای مانند:
- قرار دادن متن - عکس روی فیلم و حرکت آنها همراه با حرکت دوربین
- اضاف کردن اشیاء - درختان - جمعیت و موجودات مختلف به صحنه های فیلم
- سانسور و پوشش گذاری روی بخشهایی از صحنه
- افزودن انفجار - نور و دود به صحنه


برچسب ها:
ساخت جلوه های ویژه-ویژوال افکت-کلیپ کامپوزیت-ساخت انیمیشن سه بعدی - ساخت تیزر تبلیغاتی - طراحی و ساخت کلیپ تبلیغاتی - ساخت تیزر انیمیشن - طراحی سه بعدی - طراح 3d max - طراح تری دی مکس
طراحی انیمیشن-افکت گذاری روی فیلم-افکت گذاری روی تصویر-میکس فیلم-میکس انیمیشن-ترکیب فیلم و انیمیشن
xvhpd si fund-,d\,hg ht;j-xvhp si fund-xvhp 3d max-xvhp 3dmax-shoj jdcv jfgdyhjd-shoj ;gd`-shoj ;gd` Hl,cad-shoj tdgl Hl,cad-shoj ;gd` Hl,cad